PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

 Gå kurs i Orangino Work:  
- Informator Utbildning
- Softhouse Education 
- Kursakademin

 

Bra teamwork blir ännu bättre.
Träna social kompetens.
Skapa psykologisk trygghet.
Stimulera inre motivation.

Orangino Work är en effektiv metod för strukturerad dialog och feedback. En lustfylld spelform låter komma alla till tals och bidra med sina perspektiv.

Validerad forskning påvisar hur vår metod skapar drivkraft och trygghet i team. Och ger en samhörighet som bidrar till högre prestation.

Du lär dig Orangino Work på vår endagskurs. En hel verktygslåda och pedagogiskt stödmaterial ingår. Och teamet når snabbt kraftfulla resultat.

    
Öppen kurs >

Företagsintern kurs >

Workshop med Certifierad konsult >

 


 

  • Citat 1
  • Citat 2
  • Citat 3