PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

 Gå kurs i Orangino Work:  
- Informator Utbildning
- Softhouse Education 
- Kursakademin

Ökad tillit i team kan förbättra ert resultat.

Orangino Work är en metod för strukturerad dialog och feedback. Teamen tränar i elustfylld effektiv spelform. Var och en bidrar med sitt perspektivAlla kommer till tals. Alla blir lyssnade på.

Lunds Universitet har gjort validerad forskning på verktyget. Forskningsresultat somvisade att teamens tillit, inre motivation och sociala kompetens ökar.

På endagskursen Teamcoach lär dig använda Orangino Worki ditt team. Verktygslåda, designade övningar och pedagogiskt stödmaterial ingår. Och ditt team kommer snabbt att nå resultat.

    
Öppen kurs >

Företagsintern kurs >

Workshop med Certifierad konsult >

 


 

  • Citat 1
  • Citat 3
  • Citat 2