PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

 Gå kurs i Orangino Work:  
- Informator Utbildning
- Softhouse Education 
- Kursakademin


Effektivare samarbete i en komplex värld

Orangino Work har ett inspirerande spelformat som bygger på strukturerad dialog. Med verktyget tränar team kommunikation och samspel. Det är en kraftfull processstartare för att snabbt nå resultat i lednings-, arbetsgrupper och projektteam.

Låt alla komma till tals
Orangino Work låter var och en motivera sitt synsätt på ett sätt som gör till att alla aktivt lyssnar på varandra. Det skapar en öppnare kommunikation och fördjupar relationerna och lagarbetet.

Lär av varandras perspektiv
Dialogprocessen stimulerar deltagarna att dela olika synsätt, ta in nya perspektiv och bli öppna för förändring. Det gör att kreativitet och samstämmighet ökar.

Från styrkor till framgångsbeteende 
Baserat på teamets styrkor, tydliggörs därefter hur man skapar värde och vilka beteenden som är avgörande för framgång.

Forskningsgrundad och evidensbaserad metod
Orangino Work har utvecklats av Orangino AB's grundare organisationskonsult Ulla Osterman. Metoden bygger på nobelpristagaren Daniel Kahnemans teorier om dialog. Beteendebasen har sin grund i professor Edgar Scheins (MIT) forskning om organisationsskultur. Metodens effekt har validerats av forskning på metoden vid Lunds Universitet (Self Determination Theory, Deci&Ryan 2000). Läs mer under "Forskning om"

 

iStock 000026960133Large

"I konkurrens med datorer måste vi vässa
  social förmåga och lagarbete
"
   Professor MIT Erik Brynjolfsson,
   Författare till "Andra maskinåldern"

 

Verktygets innehåll:

Arbetsbox

WorkBox220 beteendekort med
processverktyg

 

 

Digitalt stödmaterial

iStock 000042175514LargeÖvningsmallar för workshops
Faciliteringsstöd för handledare
Deltagarmaterial

Arbetet leder till
Insikt om och förståelse för

 • Befintliga styrkor
 • Potential för framgång
 • Interaktionen i teamet
 • Värdegrund och spelregler

 

Ökad förmåga att  
 • Ge och ta emot feedback
 • Ta in andras perspektiv
 • Vara förändringsbenägen
 • Agera som ett team
Utvecklar och stärker
 • Relationerna i teamet
 • Medarbetarens ansvarstagande
 • Lagarbetet
 • Framgångsbeteende

Tankar om samarbete och förändringIdén med att vara ett team bygger på samarbete. Samtidigt det är ofta just där som problem uppstår. Ofta beror det på att vi tror att alla tolkar händelser och information på samma sätt som jag själv. Vi har svårt att bryta våra invanda perspektiv. Orangino Work tydliggör och synkroniserar olika synsätt och gör att olikheter kan bidra till lärande och utveckling, med hjälp av teamets samlade innovativa förmågan och kreativitet.Samtalets kraft ligger i att lyssna och ta till sig nya saker. Vi lär oss mer när vi lyssnar än när vi talar.


När man vill förändra är det bra att börja med de styrkor som bör bevaras. Samsyn om styrkor och vad som fungerar skapar trygghet och blir en gemensam grund för utveckling. Dessutom ger det arbetssättet ofta en mer positiv syn på förändring.


Att känna sina styrkor är viktigt. Att förstå vad som ger framgång är ännu viktigare. Tydliggör framgångsbeteendet så kommer ni lättare att kunna agera rätt i skarpa lägen.

Feedback ska upplevas som motiverade av mottagaren, såväl beröm och sk konstruktiv feedback. Bara då kan den har avsedd effekt. Syftet är ju att förstärka bra beteende och att bli öppen för att ändra det som är mindre bra. Respektfull tvåvägs kommunikation ger er möjlighet att ta del av varandras synsätt. 


Orangino Work är en kraftfull processstartare som ofta ger snabb effekt. För bestående resultat med långsiktig effekt, behöver ni kontinuerligt träna för att utveckla samhörighet, motivation och effektivitet.