PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

 Kurs i Orangino Work hos:  
- Informator Utbildning
- Softhouse Education 
- Kursakademin


Med Orangino Work blir nya team snabbare produktiva 

Ett inspirerande spelformat byggt på strukturerad dialog där teamtränarkommunikation och samspel. Denkraftfulla processstartaren ger snabbt resultat i såväl lednings-, arbetsgrupper som i projektteam.

Låt alla komma till tals
Orangino Work får alla att motivera sina synsätt och aktivt lyssna. 

Se andras perspektiv
Deltagarna delar synsätt, tar in nya perspektiv och bli mer öppna för förändring. 

Tillvarata styrkor och skapa framgångsbeteende 
När man ska förändra bör man börja med vad man ska bevara.

Forskningsvaliderad metod
Orangino Work har utvecklats av organisationskonsult Ulla Osterman. Dalogprocessen bygger på nobelpristagaren Daniel Kahnemans teorier och beteendebasen på professor Edgar Scheins (MIT) forskning om organisationsskultur. Metodens effekt har beforskats av Lunds Universitet och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Applied Psychology 2017. Läs mer under "Forskning om"

 

iStock 000026960133Large

"I konkurrens med datorerna måste vi vässa
  vår sociala förmåga och förmåga till lagarbete
 
"
  Professor MIT, Erik Brynjolfsson i 
Andra maskinåldern.

 

Verktygslådan består av:

Arbetsbox

WorkBox220 beteendekort med definitioner 
Processverktyg för 8 deltagare

 

 

Stödmaterial

iStock 000042175514Large- för handledare
- för det vidare arbetet i teamen
- workshopupplägg

Arbetet leder till
Insikt om och förståelse för

 • Befintliga styrkor
 • Potential för framgång
 • Interaktionen i teamet
 • Värdegrund och spelregler

 

Ökad förmåga att  
 • Ge och ta emot feedback
 • Ta in andras perspektiv
 • Vara förändringsbenägen
 • Agera som ett team
Utvecklar och stärker
 • Relationerna i teamet
 • Medarbetarens ansvarstagande
 • Lagarbetet
 • Framgångsbeteende

Tankar om samarbete och förändringIdén med att vara ett team bygger på samarbete. Samtidigt det är ofta just där som problem uppstår. Ofta beror det på att vi tror att alla tolkar händelser och information på samma sätt som jag själv. Vi har svårt att bryta våra invanda perspektiv. Orangino Work tydliggör och synkroniserar olika synsätt och gör att olikheter kan bidra till lärande och utveckling, med hjälp av teamets samlade innovativa förmågan och kreativitet.Samtalets kraft ligger i att lyssna och ta till sig nya saker. Vi lär oss mer när vi lyssnar än när vi talar.


När man vill förändra är det bra att börja med de styrkor som bör bevaras. Samsyn om styrkor och vad som fungerar skapar trygghet och blir en gemensam grund för utveckling. Dessutom ger det arbetssättet ofta en mer positiv syn på förändring.


Att känna sina styrkor är viktigt. Att förstå vad som ger framgång är ännu viktigare. Tydliggör framgångsbeteendet så kommer ni lättare att kunna agera rätt i skarpa lägen.

Feedback ska upplevas som motiverade av mottagaren, såväl beröm och sk konstruktiv feedback. Bara då kan den har avsedd effekt. Syftet är ju att förstärka bra beteende och att bli öppen för att ändra det som är mindre bra. Respektfull tvåvägs kommunikation ger er möjlighet att ta del av varandras synsätt. 


Orangino Work är en kraftfull processstartare som ofta ger snabb effekt. För bestående resultat med långsiktig effekt, behöver ni kontinuerligt träna för att utveckla samhörighet, motivation och effektivitet.