PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

 Kurs i Orangino Work hos:  
- Informator Utbildning
- Softhouse Education 
- Kursakademin

Orangino Work skapar dialog och förståelse för hur man som team bör agera. Vissa i ettt team kan
ex tycka att flexibilitet är viktigt, medan andra inte ens ser det som önskvärt. Med övningarna uppnår
team samsyn om hur man ser på sina beteende och insikt att man kan tycka olika.


Medarbetarnas acceptans för olikheter i synsätt ökar, liksom förståelse av värdet med olika perspektiv. Strävan
mot ett gemensamt mål blir då enklare att uppfylla. Det här gör det också lättare för teamet att agera rätt i skarpt
läge så att lagarbetet blir effektivare.