PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

Nyhet! Samarbete med Informator Utbildning för våra Teamcoach kurser.

Feedback kultur innebär att team använder feedback som ett medel för ständig förbättring och gör det på ett sätt som faktiskt upplevs motiverande och samtidgit är effektivt. Orangino Work erbjuder ett enkelt, handfast verktyg som kan användas löpande i teamens arbete.