PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

Nyhet! Samarbete med Informator Utbildning för våra Teamcoach kurser.

Forskningsstudier 2014 vid Lunds Universitet ( ledda av docent Tomas Jungert) påvisade att team som arbetat med Orangino Work blir signifikant mer motiverade att utföra sina arbetsuppgifter och ser dem som mer meningsfulla. Dessutom visade denna forskning att arbetsklimatet förbättrades och att känslan av kompetens ökade i de grupper som arbetat med verktyget i olka workshops.