PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

Nyhet! Samarbete med Informator Utbildning för våra Teamcoach kurser.

Forskning påvisar att Orangino Work förbättrar gruppers klimat, ökar medvetenheten om hur man agerar
som team och har en betydande effekt på medarbetarnas upplevelse av samhörighet.