PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

 Kurs i Orangino Work hos:  
- Informator Utbildning
- Softhouse Education 
- Kursakademin

Forskning påvisar att Orangino Work förbättrar gruppers klimat, ökar medvetenheten om hur man agerar
som team och har en betydande effekt på medarbetarnas upplevelse av samhörighet.