PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

 Kurs i Orangino Work hos:  
- Informator Utbildning
- Softhouse Education 
- Kursakademin

 

LogoAcceptus.png

"Utbildningen Certifierad Metodcoach gav en bra och trygg grund för att använda verktygen och en mängd intressanta sätt att göra det på. Jag hjälper grupper att praktiskt och konkret sätta igång med feedback och får dem att inse hur de själva påverkar sitt arbetsklimat. Orangino Work gör det enkelt att komma igång. Det ofta jobbiga blir istället något roligt! Utbildningen innehåller en bra mix av teori och praktik. Mycket inspirerande kursledare!"
Johan Möllborg, Interimschef på Acceptus AB

 

TRUST Partner

"Jag kan varmt rekommendera utbildningen Metodcoach som ger både en bra teoretisk bas och praktik träning i ett enkelt, lustfyllt och användbart dialogverktyg. Ulla Osterman är en mycket kunnig och inspirerande kursledare."
Birgitta Viklund, Organisationskonsult Trust Partner  

 

"Med Orangino Work har jag hittat en metod som fungerar för att utveckla och stötta våra tandläkarteam. Tillsammans ser de sina styrkor och tar till sig potentialen de har att förbättra sig själva. Tack vare utbildningen hanterar jag verktyget och processen på ett sätt som är smidigt, effektivt och ger kundnytta."
Åsa Lindgren, Produktchef Qulan - kvalitetssystem för tandvården, Preventum AB